Redovisningens grundstruktur

I redovisningen förekommer två huvudbegrepp; Balansräkning och Resultaträkning. Vi skall reda ut vad det ena och andra är.

Balansräkningen.

Balansräkningen visar bolagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. T ex värdet av inventarier, lager, kundfordringar, förutbetalda kostnader och likvida medel vid ett visst datum. Samt värdet av skulder som långa skulder (skulder som inte skall betalas under året),  skulder till leverantörer, momsskuld, innehållna (avdragna) personalskatter,  korta  skulder och förutbetalda intäkter. Balansräkningen visar alltså ett tillstånd vid ett visst tillfälle.

Anm. Nästa alla redovisningssystem presenterar balansräkningen vid två tillfällen, t ex vid årets början och ett av Dig valt månadsslut samt förändringarna av varje post mellan de två tillfällena.

Resultaträkningen.

Resultaträkningen visar intäkter och kostnader (se  avsnitt utgift, kostnad, inkomst, intäkt) under en viss tidsperiod. I Ditt redovisningsprogram väljer Du vilken period Du vill titta på, t ex en månad eller från årets början till slutet av en viss månad.

Balansräkningen visar hur det ser ut, resultaträkningen hur det gått till.

Väljer Du att ta ut Balansräkningarna för en viss tidsperiod, t ex 1 januari till 31 juli så får Du tillståndet i Ditt bolag dels den 1 januari, dels den siste juli. tar Du sedan ut en rapport som visar resultatet för samma period, dvs 1.1 – 31.7 så ser Du hur det gått till när balansräkningen förändrats.