Val av Redovisningssystem

När Du skall välja Redovisnings- eller bokföringsprogram så rekommenderar vi Dig att utgå från vad vi framhållit under rubriken “Redovisningens syfte”, dvs.

Redovisningen skall alltid vara aktuell och

  • Visa om Ditt företag går bra eller ej
  • Ge Dig ledning att hitta vägar till bättre resultat i Din verksamhet

Det är naturligtvis inte lätt för den oerfarne att veta vilka redovisningssystem som uppfyller dessa krav. Du kan dock utgå ifrån att de billigaste varianterna inte gör det. Du skall även veta att bra redovisningssystem är inte dyra.

Vårt råd till Dig är att be någon erfaren person om hjälp att välja rätt. Har Du ingen sådan i Din närhet så ring oss.

Hur arbetar vi med våra kunder?

Vi rekommenderar våra kunder att välja Fortnox.  Oftast! Programmet ligger på en server någonstans i Sverige. Du loggar in via Internet med personligt lösenord och gör Din bokföring samt tar ut rapporter.  Det redovisningsprogram Fortnox erbjuder har en rad finesser/hjälpmedel som gör det möjligt för Dig  att alltid ha tillgång till  ett aktuellt och korrekt resultat (vinst eller förlust).  Det är enkelt att bygga upp redovisningen så att den avspeglar just Din verksamhet. Den viktiga Backup-en blir inget bekymmer – det har Fortnox löst. Priset är hyggligt;  89:- per månad i grundutförandet.

I våra kundrelationer ingår att även vi kan logga in i kundens redovisning och hjälpa till vid behov. Några kunder vill att vi gör merparten av jobbet och att vi tittar på utfallet gemensamt. Andra vill göra grovjobbet själva och endast ha en insats från oss i mer komplicerade ärenden. Vår inloggning kostar inte våra kunder något extra.

Ytterligare möjligheter med Fortnox

Du kan lägga till ytterligare moduler till grundversionen i Fortnox (varje extra modul kostar ungefär lika mycket som grundversionen). De mest aktuella är

  • Fakturering. Du fakturerar i Fortnox och fakturan bokförs automatiskt. Du har alltid aktuell lista över obetalda kundfakturor (kundreskontra)
  • Anläggningsregister.  Du registrerar här Dina maskiner och inventarier. Varje månad gör programmet den månatliga avskrivningen och den bokförs automatiskt. Du har alltid tillgång till aktuellt bokfört värde på varje tillgång.
  • Löneprogram. Här gör Du de anställdas löner med korrekta skatteavdrag. Lönerna bokförs automatiskt. Du får underlag för Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatt. Du får hjälp att upprätta de årliga Kontrolluppgifterna.