Moms, skatter och sociala avgifter

Som företagare är Du skyldig att redovisa moms till Skattemyndigheten. Har Du även anställda skall Du också redovisa sociala avgifter på utbetalda löner och de skatteavdrag Du gjort på de anställdas löner.

Detta gör Du genom att ansöka om F-skattesedel. Har Du inte misskött Dig alltför mycket i ett tidigare liv så får utfärdar Skattemyndigheten en F-skattesedel för Ditt företag.

Vad är F-Skattesedeln?

Man kan enkelt säga att F-skattesedeln är ett bevis på att Skattemyndigheten givit Dig förtroendet att samla in deras moms, deras sociala avgifter och att dra preliminär skatt på de anställdas löner och betala detta vidare till myndigheten. Det är alltså ett förtroende Du fått. Missköter Du det så dras F-skattesedeln in och då får Du svårt att driva verksamheten.

Du skall i Din tur aldrig göra affärer med andra företag som saknar F-skattesedel. Om Du t ex betalar moms på en faktura från ett sådant företag och detta företag inte betalar momsen vidare till myndigheten så kan Du bli krävd på både moms och sociala avgifter.

Kontant- eller Bokföringsprincip?

När Du ansöker om F-skatt ingår att Du har möjlighet att välja mellan kontantprincipen eller bokföringsprincipen. Den förra innebär att Du bokför kundfakturor när kunderna betalar dem och leverantörsfakturor när Du betalar dem. Det senare innebär att Du bokför kundfakturor när Du skickar dom och leverantörsfakturor när Du får dom. Det enda vettiga sättet att ha en alltid aktuell uppfattning om det egna bolagets resultat är att använda bokföringsprincipen. Välj den!!

Hur ofta bör man redovisa moms?

Skillnaden mellan utgående moms (moms på Din försäljning) och ingående moms (moms på Dina inköp) är de pengar Du fått förtroendet att betala vidare åt myndigheten. Det är alltså inte Dina pengar och då är det lika bra att betala så ofta som möjligt. I och för sig ställer det krav på att Du har en aktuell bokföring. Men det måste Du ha ändå. Vår rekommendation är därför alltid; redovisa momsen varje månad.

PS. Du har ändå ganska god tid på Dig. Myndigheten vill ha Din momsredovisning och momsen för en viss månad först knappt 1,5 månad efter månadsslutet. Ex. Momsen för mars månad skall redovisas den 12 maj. Då har normalt alla kunder betalat sina fakturor inklusive moms till Dig. Så pengarna finns på Ditt konto och utgör ingen extra belastning.

Skatter och avgifter

Dragen preliminär skatt på de anställdas löner och sociala avgifter på lönerna (normalt c:a 33% av lönesumman) skall redovisas och betalas den 12 i månaden efter löneutbetalningen. Datumet kan variera något beroende på om den 12-e är en helg eller ej och om det är semestertider. I det senare fallet brukar datumet senareläggas någon vecka.