Utgift, kostnad, inkomst, intäkt

Utgift och kostnad är inte samma sak. Inkomst och intäkt inte heller. Vi skall reda ut begreppen.

Utgift eller kostnad?

En utgift är en utbetalning eller en räkning som erhålles vid ett visst tillfälle. En kostnad är en utgift eller räkning som hör till en viss period.

Ex 1. Du köper frukt till personalen och den äts upp eller ruttnar mer eller mindre omedelbart. Utgiften för frukten sammanfaller med den aktuella perioden. Utgiften är en kostnad.

Ex 2. Du får i augusti en räkning från på företagsförsäkringen för perioden september samma år t o m augusti nästa år. Räkningen är på 1 200:-. Räkningen  för försäkringen har ingenting med augusti i år att göra. Det är däremot en kostnad om 100:- varje månad fr o m september t o m augusti nästa år. Du bokför räkningen i augusti som en förutbetald kostnad i augusti. Varje månad minskar Du den förutbetalda kostnaden med 100:- och bokar in det som försäkringskostnad. (Med rätt redovisningssystem kan Du se till att detta sköts automatiskt.  Det kallas periodisering)

Inkomst och intäkt.

En inkomst är en inbetalning eller en faktura Du utfärdar. En intäkt en viss period är den del av inkomsten som hör till just den perioden.

Ex 1. Du driver ett städföretag och får betalt direkt efter varje utfört uppdrag. Inkomsten från uppdraget sammanfaller med den period i vilken Du utfört uppdraget. Inkomst och intäkt är i detta fall detsamma.

Ex 2. Du erhåller ett städkontrakt om 4 800:- med förskottsbetalning i augusti för hela perioden september t o m augusti nästa år. Inkomsten (förskottsbetalningen) är ingen intäkt alls. Intäkten är den del av 4 800:- som inträffar varje månad september – augusti nästa år. Du bokar in förskottsbetalningen som en förutbetald intäkt (en skuld) och räknar ned skulden med 4 800/12 = 400:- genom att boka det som en intäkt varje månad september till augusti nästa år. (Med rätt redovisningssystem kan Du se till att detta sköts automatiskt.  Det kallas periodisering)