Är detta lätt?

Om Du aldrig sysslat med Redovisning är detta inte lätt. Så svaret är nej, det är inte lätt. Men de flesta kan lära sig om man bara försöker.

Skaffa först och främst ett bra redovisningssystem. Fråga någon till råds hur man bokför intäkter och kostnader och sätt igång. Låt ganska snabbt någon kunnig person granska och rätta till vad Du gjort och ta lärdom. När siffrorna börjar krypa fram. tag fram vad vi här skrivit och läs igenom det en gång till. Ganska snart får Du klart för Dig om Du kan utvecklas till en acceptabel bokförare eller behöver assistens via någon redovisningsbyrå som kan ge Dig aktuella siffror för Ditt bolag. Kanske skall Du söka en lösning där Du gör grovjobbet och konsulten det svåra.

Du skall inte försöka göra bokföringen själv om

  • Du vet med Dig att Du skjuter upp allt till sista minuten
  • Du är totalt ointresserad av siffror

Anlita då istället en redovisningsbyrå!

Men vilken lösning Du än väljer, se till att Du alltid har tillgång till aktuellt resultat för Ditt bolag!

Om Du gör Din bokföring helt eller delvis själv; håll bokföringen så aktuell som möjligt. Hur Du gör det hittar Du i det nedladdningsbara PM-et Kortfattad handledning i bokföring 120808