Företagsstöd

Inom detta område har vi ett brett kunnande inom företagsekonomi och en lång erfarenhet av företagsledning och alla de typer av frågor som därvid kan dyka upp.  Vi kan hjälpa Dig med skattefrågor, redovisning, bokslut, partneravtal, andra avtal, grundläggande juridisk tolkning av tvister mm mm. Vi kan också vara Din diskussionspartner vid val av bolagsform, investeringsbeslut, anställningsfrågor/anställningsavtal och avveckling av anställd.

 

Vi utgår från helheten

Vi ger inte råd och stöd med mindre än att vi förstår helheten i Ditt företag. Vi vill alltså förstå hur och varför Ditt företag uppstått och vart Ditt företag är på väg. Vi vill ha en förståelse av ditt företags position på sin marknad och sist men inte minst de ekonomiska förutsättningarna för Ditt företag att förverkliga sina planer eller hantera en kris om en sådan skulle uppstå.

Aktuell och rättvisande redovisning

Gemensamt för alla våra uppdrag är därför att vi ställer kravet att Ditt bolags redovisning skall vara korrekt,  alltid aktuell och utformad så att den avspeglar just Din verksamhet.  Först då finns ett underlag att bedöma företagets vad företaget bör och kan göra och vilka möjligheter som står till buds om en plötslig förändring inträffar.  Mer om detta under fliken “Redovisningens syfte”.