Stämpelur

Till mångas förvåning sälj det väldigt många stämpelur än i dag.  Men till andra kunder än förut! Tidigare var den huvudsakliga marknaden större industrier. Idag har dessa sofistikerade PC-lösningar. Marknaden för stämpelur är istället små eller mycket små tillverkande eller tjänsteproducerande företag.

Tidservice i Höör AB servar de flesta i marknaden förekommande märken av stämpelur och är återförsäljare för Ferox Konsult AB vad gäller nya stämpelur av märke SEIKO Precision.

 

QR 350. Förmodligen Sveriges mest sålda stämpelur. 4 stämplingar per anställd och dag. Pris 2 995:- plus moms. Ladda ner produktblad; QR350

 

 

 

 

 

 

QR 6560. Ett stämpelur för 6 stämplingar per dag och anställd. Med streckkodade kort hindras överstämpling. Pris 4 400:- plus moms. För produktblad klicka på länken  QR6560

 

 

 

 

 

QR 375. Ett stämpelur som summerar de anställdas närvarotid under löneperioden. Överstämplingsskydd. Pris 4 700:- plus moms. För mer information ladda ner produktblad genom att klicka på länken QR375

 

 

 

 

QR 7550. Ett stämpelur för 6 stämplingar per dag och anställd. Överstämplingsskydd. Stämplingarna lagras i klockan och kan överföras till PC via USB-minne.    Excel-program för hantering av stämplingarna i PC medföljer. Pris 5 950:- plus moms. Även möjlig att kombinera med den fullödiga programvaran FEROX TID för kvalificerad hantering av beräkning löneunderlag och export lönesystem. För mer information ladda ner produktblad genom att klicka på länken QR7550