Årskopplingsur och huvudur

Ett årskopplingsur är ett kopplingsur som kan programmeras för ett eller flera år framöver och då ta hänsyn till de variationer i styrningsbehov som kan förekomma.

 

Den idag förhärskande modellen av årskopplinguret alma har utseendet till höger. Modellen kallas ALMA 3003. Är försedd med utgångar för styrning av upp till 4 olika objekt och har en huvudursfunktion. Se även nedan. Pris c:a 8 000:-.

Helgdagshänsyn

En av de viktigaste sakerna att ta hänsyn till är helger mitt i veckan. Då skall på arbetsplatser inte larmet inte slås ifrån, ljuset inte tändas, temperaturen fortsatt vara nattsänkt osv. osv.  De årskopplingsur vi historiskt medverkat till att utveckla har alla helgdagsautomatik, dvs beräknar automatiskt alla röda dagar.

Huvudur

Ett årskopplingsur kan normalt även driva väggklockor, dvs fungera som ett huvudur. Väggklockorna går då synkront med styrningen av objekten och ställs automatiskt om vid sommar- och vintertid.

Rastsignaler

Ett årskopplingsur kan ge slutningar/tillslag kortare än 1 minut och används därför ofta för att ge rastsignaler på skolor och industrier.

Astronomiskt ur

Årskoppslingsur av typ alma har alltid en astronomisk funktion. Detta innebär att uret varje dag räknar ut när solen går upp respektive ner på just den plats det installerats. Styrningen kan sedan ställas i enlighet med detta; t ex slå till belysningen 10 minuter före solens nedgång och slå ifrån klockan 2300 samt slå till klockan 0545 och slå ifrån precis vid solens uppgång.