Tidbaserad elektronik

Alma, Frida, Minialma, Huvudur, Uranläggningar, Stämpelur från SEIKO Precison QR 350, QR 375, QR 475, QR 7550, PC-lösningarna TimeLOG och Ferox Tid. Passagekontroll.

 

Redan i början av 80-talet började Per Mikael i Tidservice arbeta med utveckling av elektronik för olika tillämpningar. Gemensamt för de produkter som växte fram var att de baserades på klockslag, dvs tid.

Första lösningen, i början av 80-talet, var gatubelysningsstyrning med det patenterade systemet TARS. Ur denna produktlinje växte årskopplingsuret alma fram.

Alma-uret utvecklades från ursprunglig modell alma 46 till alma 46 MkII, Minialma, Rackalma och så småningom ALMA 2000. I början av 90-talet kom uret i en ny version; FRIDA. I slutet av 90-talet införlivades service och leveranser av stämpelur “alla modeller” och i början av 2000-talet även PC-lösningen TimeLOG för att hantera närvaroregistrering samt passagekontroll.

Från 1992 och framåt skedde utvecklingen i bolaget Ferox Konsult AB. Med bildandet av Tidservice i Höör AB kvarstod merparten av verksamheten i Ferox och Tidservice inriktades på service och underhålla av befintliga anläggningar levererade av Ferox.