Företaget Tidservice

Tidservice i Höör AB bildades i augusti 2009 i samband med att grundarna, Eva och Per Mikael Sternberg, gick i pension från Ferox Konsult AB.

Syftet med bolaget var då, och är fortfarande, att de kunder till Ferox som tidigare erhållit hjälp och stöd baserat på Per Mikaels och Evas specialkunskaper, även fortsättningsvis skall kunna erbjudas samma stöd men nu från Tidservice i Höör AB.

 

Tidservice kom därmed att omfatta två verksamhetsgrenar

  • Stöd till småföretag
  • Drift och underhåll tidbaserad elektronik

 

Företagsstöd

Inom detta område har Tidservice  löpande kundrelationer till fyra företag; ett VVS-företag, ett Gym, en Badrumsspecialist och ett Tekniskt konsultföretag. Vidare ger företaget, vid behov, stöd mer sporadiskt till ytterligare antal mindre företag.

 

Tidbaserad elektronik

Vad gäller drift och underhåll av tidbaserad elektronik är inriktningen avancerad tidstyrning och tidvisning, närvarolösningar samt rastsignalanläggningar. Inom denna gren förekommer serviceavtal med årliga besök, reparationer på beställning samt ersättning av oreparabla enheter med nya eller, om sådana finns, begagnade men fungerande utrustningar.

Mer information om respektive gren hittar Du under respektive flik på denna hemsida.

Varmt välkommen att kontakta oss.

Eva och Per Mikael Sternberg